Gyermekpszichiátria - Svábhegyi Gyermekgyógyintézet

Gyermekpszichiátria

allergologia-nagy

Gyermekpszichiátria - ADHD Ambulancia

Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavarban szenvedők diagnosztikája és kezelése

Helyszíne Budapest Derkovits u. 7

Intézményünkben a figyelemhiányos/hiperaktivitás zavarral (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD) élő gyermekek, serdülők diagnosztizálására és kezelésére a probléma gyakoriságára tekintettel különálló ambulanciát alakítottunk ki, ahol az ADHD-ban jártas gyermekpszicháter, pszichológus és gyógypedagógus csapat közös munkájával igyekszünk a családoknak segítséget nyújtani.

Mi is az az ADHD?

Az idegrendszer egy más fejlődési útja. Amennyiben a hétköznapi élet élését olyan mértékben megnehezíti, hogy az bárki számára kifejezetten „zavaró”, akkor nevezhetjük idegrendszeri fejlődési zavarnak is. Ez azt jelenti, hogy a tünetek valamilyen mértékben az élet kezdetétől az élet végéig fennállnak. Az ADHD-nak három, úgynevezett magtünete van: a figyelemzavar, a hiperaktivitás és az impulzivitás.

A figyelemzavar azt jelenti, hogy az ettől szenvedő gyermek számára nehézséget okoz a koncentrálás, a figyelme könnyen elkalandozik, bizonyos részletek felett elsiklik. Valójában az történik, hogy a figyelemzavaros gyermekek nem tudják eldönteni, hogy a versengő ingerek melyikére kellene figyelniük. Például egy tanórán az izgalmas tavaszra és kint csiripelő madarakra vagy pedig az unalmas és száraz tantárgyra. Ugyanakkor az természetesen mindig igaz, hogy olyasmire, ami számára érdekes, minden gyermek könnyebben figyel, így megfelelő motivációval egy ADHD-ban szenvedő is tud akár hosszan is koncentrálni.

A hiperaktivitás fokozott mozgáskésztetést jelent: a hiperaktív gyermekek gyakran nem bírnak megülni a helyükön, kezük-lábuk fel alá jár, egy hosszasabb tanórán/foglalkozáson az a késztetésük támad, hogy azonnal fel kellene állniuk és sétálni vagy akár futni egyet.

Az impulzivitás pedig türelmetlenséget, fokozott reakciókészséget jelent. Azaz egy impulzív gyermeknek mindenre azonnal reagálnia kell, nem tudja kivárni a sorát, közbeszól a másik mondandójába, nehezen viseli, ha a késztetései nincsenek azonnal kielégítve.

Az ADHD kialakulásában döntően veleszületett biológiai, genetikai tényezőknek van szerepe. Mindannyian találkozhattunk már végtelenül nyugodt vagy éppen a születése percétől nagyon is ingerkereső, nehezebben megnyugtatható babákkal is, amely temperamentum az egész élet során megmarad: felnőttek közül is ismerhetünk egész nap jövő-menő-intézkedő, figyelmetlenebb, türelmetlenebb embereket és olyanokat is, akik sokkal jobban szeretik, ha egy helyben maradnak, nyugalomban hagyják őket. Ugyanakkor a tünetek lefolyását, illetve azt, hogy egy adott egyén hogyan él azokkal, nagyban befolyásolják a környezeti hatások is.

Az ADHD egy kifejezetten gyakori probléma, az iskoláskorúak 6-12%-át érinti, fiúk között kb. háromszor gyakoribb, mint lányoknál.

Mi nem ADHD?

Ha a fenti három tünetcsokor a mindennapi élet legalább 2 területén (gyermekek esetében pl. család, iskola, barátok, iskolán kívüli szabadidős tevékenység: szakkör/sport/zene) akár a környezet, akár az egyén számára zavaró mértékben rontja az élet élését, és ezek a tünetek 12 éves kort megelőzően fennálltak, akkor nagy valószínűséggel ADHD-ról beszélünk.

Ugyanakkor bonyolítja a helyzetet, hogy az ADHD tünetei más lélektani nehézségek vagy pszichiátriai zavarok esetén is előfordulnak. Figyelemzavar pl. kifejezetten gyakran fordul elő depresszióban, az impulzivitás bizonyos személyiségtípusok velejárója, fokozott mozgáskésztetés, nyugtalanság jelentkezhet autizmus spektrum zavarban, stb.

Külön érdemes megemlíteni a magatartási problémákat, amelyek valóban sokszor gyakrabban lépnek fel ADHD-s gyermekek között, elsősorban azok impulzivitása, türelmetlensége miatt (előbb kiabál, netán előbb verekszik, minthogy átgondolná a dolgokat). Ugyanakkor a magatartási problémák nem feltétlen fordulnak elő minden ADHD-s gyermeknél, illetve egyáltalán nem csak ADHD-ra utalhatnak. Gyermekkorban nagyon gyakran a viselkedési nehézségek inkább depresszió vagy más érzelmi zavar tünetei lehetnek.

A figyelemzavaron túl vannak olyan, a tanulást nehezítő részképesség problémák (pl. diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia), amelyek sokszor együtt járnak az ADHD-val, de valójában attól teljesen különálló gondnak tekinthetőek.

Hogyan kezeljük az ADHD-t?

A leghatékonyabb kezelési mód a hazai és a nemzetközi szakmai ajánlások alapján is a különböző módszerek vegyítése, amiben a gyógyszeres kezelésnek, az egészen enyhe, a mindennapi élet élését kevéssé befolyásoló esetektől eltekintve elengedhetetlen szerepe van. A gyógyszeres kezelés mellett ugyanakkor nagyon fontos a családok megfelelő tájékoztatása az ADHD-ról, illetve a mindennapi nevelési eszköztáruk bővítése, a viselkedésterápia módszereinek otthoni bevezetése által, amelynek elsajátítására ismeretterjesztő könyvek és szülőtréningek is rendelkezésre állnak.

Serdülők esetén nagyon fontos pillére a kezelésnek az, hogy ők minél többet tudjanak saját nehézségükről, illetve hogy olyan eszközöket sajátítsanak el, amelyek segítségével könnyebben tudnak a tüneteikkel együtt élni. Ezt akár egyéni, akár csoportos pszichoterápia formájában érdemes megtenniük.

Könnyen előfordulhat, hogy a másfajta figyelmet, bánásmódot igénylő gyermek, mint amire a gondviselők számítottak saját maguk számára, illetve az egész családi rendszer számára fokozott megterhelést jelent, ilyenkor családterápiás beavatkozások is nagyon hatékonyak lehetnek.

Hogyan nem kezeljük az ADHD-t?

A fenti módszertani kombináción (gyógyszer-tájékoztatás-viselkedésterápia- más pszichoterápia) túl a hazai szakmai ajánlás és a nemzetközi ajánlások más módszereket nem tartanak követendőnek.

Vannak olyan módszerek, amelyek ugyan nem ártalmasak, de amelyek hatékonysága mellett egyelőre nem áll rendelkezésre kellő mennyiségű tudományos bizonyíték (pl. neurofeedback), ugyanakkor az sem kizárható, hogy a későbbiekben a hatékonyságuk bizonyítást nyer.

Valamint sajnos elterjedtek olyan kezelési módok is, amelyek bizonyítottan nem hatékonyak, ezek közé tartoznak az ADHD különböző diétás módokon és táplálék-kiegészítőkkel való kezelései. Ez alól egyetlen kivétel van: az omega-3 zsírsav tartalmú készítmények szedése, azt ugyanis, hogy ezek csökkentik a figyelemzavar tüneteit, több kellően erős tudományos közlemény is alátámasztja.

Mi történik a vizsgálatokon/kezelés során?

Az első kb. 45-50 perces találkozáskor egy gyermekpszichiáter orvos találkozik a családdal. Azt kérjük, hogy a rendelésre lehetőség szerint a gyermekkel együtt élő gondviselők mindegyike jöjjön el. Gyermekkorúak esetén a beszélgetésen megismerkedünk a gyermekkel, neki is kérdéseket teszünk fel. Ezután sokszor kifejezetten bátorítjuk, hogy a szobában levő játékokkal ismerkedve foglalja el magát, mivel ezáltal a viselkedését is van lehetőségünk megfigyelni.

Közben a gondviselőkkel részletesen igyekszünk átbeszélni a problémákat, amihez bizonyos nemzetközileg elismert pontozó skálákat is használunk. Igyekszünk az ADHD tünetein túl a gyermek hogylétéről, illetve arról is adatokat nyerni, a család életét miként befolyásolják a fennálló nehézségek. Serdülőkorúaknál a beszélgetésbe általában a fiatalok sokkal inkább belefolynak, gyakran arra is igényük van, hogy szüleik jelenléte nélkül mesélhessenek gondjaikról. A diagnózis kimondásához, illetve annak megítéléséhez (lásd fentebb), hogy más probléma jön-e szóba inkább, vagy más probléma is lehet, ennek a találkozásnak a végére eljutunk. Ugyanakkor a más problémák megértéséhez sokszor további pszichológiai és/vagy gyógypedagógiai vizsgálatra is szükség van. Ilyenkor újabb szakembereket is bevonunk a folyamatba a továbbiakban. Valamint előfordulhat, hogy olyan információ derül ki (pl. súlyos fiatalkori szívbetegség valamely családtagnál), ami miatt orvosi társszakmáktól is segítséget kérünk, laborvizsgálat vagy EKG vizsgálat elvégzését javasoljuk.

A második találkozás szintén kb. 45-50 percet vesz igénybe. Ekkor a hangsúlyt a már valamennyire megismert családdal arra fektetjük, hogy részletesebben átbeszéljük, mi is az az ADHD, általánosságban milyen stratégiák válhatnak be, mi az, amin lehet és érdemes változtatni, és mi az, amin nem. E mellett részletes felvilágosítást adunk a lehetséges kezelési módokról. Megvizsgáljuk az ADHD miatt érkezett gyermeket/fiatalt, testi adatait (testmagasság, testtömeg, vérnyomás, pulzus) rögzítjük. Ezt követően felírjuk a gyógyszert a szokott legkisebb dózisban, időpontot egyeztetünk a viselkedésterápia eszköztárait átadó szülőtréningre.

A harmadik találkozás időtartama kb. 25-30 perc. Kb. 2 héttel kell, hogy kövesse a másodikat, ekkor elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit tapasztaltak a gyógyszer mellett, az hatott-e, ha igen, mennyire, és volt-e bármi nem kívánt hatása a gyógyszernek? A testi adatokat ismét felvesszük, hogy azok esetleges változását észrevegyük. Amennyiben a gyógyszer nem volt kellően hatékony, változtatunk az adagoláson.

A negyedik és további találkozások száma attól függ, mikor érjük el azt a gyógyszerszintet, ami mellett nincsenek zavaró mellékhatások, ugyanakkor hatékonyan csökkentik az ADHD tüneteit, ezek a harmadik találkozáshoz hasonlóan zajlanak.

Az, hogy ezt követően orvosi kontrollra milyen gyakorisággal van szükség, elsősorban a beállított gyógyszertől függ. Strattera esetén 3 havonta kell találkozni, Ritalin esetén kb. félévenkénti találkozás szükséges. Tekintettel arra, hogy ezek a találkozások már ritkábban vannak, általában igénybe vesznek 45-50 percet.

Mi történik, ha az ADHD ambulancián nem ADHD diagnózist kap a gyermekem?

Amennyiben nem diagnosztizálunk sem ADHD-t, sem más pszichiátriai zavart vagy pszichológiai nehézséget, tanulási részképesség-zavart, akkor nem teszünk javaslatot további kezelésre, ugyanakkor szükség esetén nevelési tanácsadásban, szülőkonzultációban is szívesen segítünk intézményünkön belül.

Amennyiben fejlesztendő gyógypedagógia nehézséget találunk, akkor ennek fejlesztésében is tudunk segíteni az intézményben.

Amennyiben más pszichiátriai zavart vagy pszichológiai nehézséget diagnosztizálunk, akár az ADHD mellett, akár annak hiányában, úgy javaslatot teszünk annak vizsgálatára/kezelésére. Ilyen esetekben a terápiás javaslatok gyógyszeres kezelésre, pszichoterápiára (akár egyéni, akár család-, akár csoportos terápia) vonatkoznak általában, amelyre intézményünkben szintén lehetőség van.

Amennyiben valamilyen testi betegség lehetősége vetődik fel a kezelés során, intézményünkön belül ezek zömének kivizsgálására, kezelésére is van lehetőség a megfelelő szakorvosoknál.

Ha megkapjuk ezt a diagnózist, mire számíthatunk?

Megfelelő kezeléssel az ADHD tünetei jelentősen csökkenthetőek, az általuk okozott életminőség-romlás pedig kiküszöbölhető. Ez azért nagyon fontos, mert a kezeletlen ADHD talaján a sok átélt kudarcélmény (teljesítménybeli, kortársak közötti, otthoni) miatt könnyen másodlagos hangulati, érzelmi zavarok (pl. depresszió) alakulhatnak ki, akár az egész személyiségfejlődést rossz irányba befolyásolva, a későbbi antiszociális viselkedés vagy szerhasználati zavar veszélyét is megnövelve. Tekintettel arra, hogy a fejlődés egy más útja az ADHD, arra, hogy a tünetek teljesen elmúljanak, nem lehet számítani, ugyanakkor a további rossz forgatókönyvek megelőzésére komoly esély van. Az ADHD-s gyermekek kb. felének felnőtt korában is vannak olyan mértékű tünetei, amelyek kezelést igényelnek, így előfordulhat, hogy az ADHD kezelése a gyermekkor elmúltával nem ér véget.

ONLINE VIZIT / TÁVKONZULTÁCIÓ: IGEN
Gyermekpszichiátriai rendelés elérhető online is.

Az alábbi gyermekpszichiáter végeznek online rendelést:

Dr. Várnai Nikoletta gyermek- és ifjúságpszichiáter

Tudástár

Mi is az ADHD?

Az érvényben lévő diagnosztikus rendszer megfogalmazása szerint, a “hiperaktivitás és figyelemzavar” (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder = ADHD) jellemzői a nagymértékű figyelmetlenség, nyugtalan és impulzív magatartás, illetve a pszichológiai fejlődés károsodása.

A tünet együttes általában a kora gyermekkorban jelentkezik, (többnyire 5 éves kor előtt). Sok esetben már két éves kor körül is észlelhetünk jellegzetes tüneteket, melyek többnyire a serdülőkor végéig, ill. az esetek több, mint harmadában az egész felnőttkorban fennállnak.

Gyakran kísérik egyéb funkciózavarok a mozgás, érzékszervi érzékenység, társas-érzelmi készségek, tanulási készségek, beszéd, alvás-szabályozás területén.

A tünetek lényege bizonyos idegrendszeri alapfunkciók szabályozási zavarból adódó eltérései, amelyek következménye a különböző életkorokban jellemző képeket mutat.

Mit tegyek, ha gyermekem az ADHD tüneteit mutatja?

Rendkívül fontos, hogy gyermeke mielőbb megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakemberhez (elsősorban gyermek-pszichiáterhez, gyógy- illetve fejlesztőpedagógushoz) kerüljön állapot-felmérésre.

Fontos ez azért is, mert egyes fejlesztési módszerek csak bizonyos életkorig igazán hatásosak.  Mindvégig hozzáférhető ugyanakkor és messze a leghatékonyabb kezelés a gyógyszeres terápia. A célzott, több irányú beavatkozások nemcsak a rendellenességre jellemző tüneteket rendezik, hanem hatékonyan megelőzik a súlyos következményekkel járó úgynevezett másodlagos károsodásokat is.

Az időben történő diagnózis, fejlesztés, viselkedés-terápia, szükség esetén gyógyszeres kezelés által megelőzhető a normál pszicho-szociális fejlődés elakadása, a negatív énkép, a motiválatlanság, az állandó nyugtalanság és elégedetlenség kialakulása. Ez által csökken sodorhatóságuk, a deviáns viselkedésre (bűnözés, kábítószer), patológiás személyiségfejlődésre való veszélyezettségük. Megőrizhetők jellemző jó tulajdonságaik, melyek egyébként a sok kudarc és negatív visszajelzés folytán elszürkülnek, esetleg ellenkezőjükbe fordulnak.

Hogyan kezelik a betegséget?

Az ADHD modern kezelésére multimodális terápiát alkalmaznak, azaz egyszerre több szempont alapján építik fel a kezelési protokollt. A terápia alapját a gyermek közvetlen környezetében élő egyének; a szülők, a testvérek, a rokonság, és a tanárok megfelelő pszicho-edukációja jelenti. A komplex gyermekpszichiátriai kezelés egyik kardinális pontja a gyógyszeres kezelés, ezen kívül kiemelt jelentőséggel bír a kísérő-támogató pszichoterápia, a viselkedés terápia, csoportos szülői, tanári tréningek alkalmazása.

Külön jelentősége van a rendszeres testmozgásnak és az esetek egy részében az étrendnek. Egyre több vizsgálat foglalkozik egy modern, információs technológiai alapokon működő módszer a neuro-feed-back hatékonyságával. Számos esetben elengedhetetlen a tanulási, nyelvi nehézségek korrekt gyógypedagógiai fejlesztése is.

Amennyiben érdekesnek találta ezt az oldalt, kérjük, ossza meg ismerőseivel, hogy ha kell, számukra is segítséget nyújthassunk!

TETSZIK, MEGOSZTOM MÁSOKKAL IS!

Gyermekpszichiátriai szakorvosaink

ONLINE IDŐPONTFOGLALÁS

  • kényelmesen, várakozás nélkül
  • bármikor, akár hétvégén is
  • orvosa rendeléseit hetekre előre láthatja
  • leleteit visszamenőleg is megtekintheti
  • időpontfoglalását saját maga is változtathatja
  • emlékeztető e-mail a foglalt időpont előtt
  • érkezéskor a bejelentkezés csupán egy perc

A Gyógyintézet eleget tesz és megfelel a Magyarország Alaptörvényében, az EU 679/2016 az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR), a 2011. évi CXII. törvényben (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) foglalt adatkezelési, adat-felhasználási kötelezettségeknek.

Elérhetőségeink
  • Cím: 1037 Budapest, Bokor u. 17-21. II. emelet
  • Telefon: +36 1 44 33 200
  • Email: ugyfelszolgalat@doktor24.hu
Kövessen bennünket!
Iratkozzon fel hírlevelünkre!
[]
1 Step 1
Az ön neve
Irányítószámayour full name

A Gyógyintézet eleget tesz és megfelel a Magyarország Alaptörvényében, az EU 679/2016 az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR), a 2011. évi CXII. törvényben (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról) foglalt adatkezelési, adat-felhasználási kötelezettségeknek.

Previous
Next
powered by FormCraft
0

Kosár

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH